SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
MÄLARÖ SOK
Ekerö

Bokningsrutiner

Välkommen till Mälarö SOK:s kalender för klubbstugan, här kan alla se vilka aktiviteter som är på gång i vår klubbstuga.

Vi börjar i liten skala och nu under en testperiod är det endast ordförande och våra huvudtränare som kan lägga in bokningar i kalendern.

 

Följande utrymmen är inte bokningsbara:

  1. Omklädningsrum och bastu på bottenvåningen
  2. Köket, köket delas på av de som bokat olika delar av klubbstugan och man samsas om den utrustning som finns.
  3. Gymmet på övervåningen

 

Bokning ska förses med följande information:

Lägg till titel: Ange vad bokningen avser, tex möte, egen träning, utbildning, filmkväll osv.

Lägg till plats: Ange var i klubbstugan ni kommer att hålla till, ”storstuga bottenvåning” eller ”storstuga övervåning”

Lägg till beskrivning: Ange namn på vem eller vilka som kommer att delta.

 

På sikt hoppas vi återigen kunna erbjuda våra medlemmar möjligheten att boka klubbstugan för bla fester. Vi återkommer med info så snart vi har den.

 

Externa ideella föreningar som avtalat med Mälarö SOK om att ha möten i vår klubbstuga skickar, efter att ha kontrollerat tillgänglighet, ett bokningsönskemål innehållande vilken del av stugan man vill  boka, till klubbstugan@malarosok.se

 

Observera, endast aktiviteter som ligger synliga i denna kalender är godkända att genomföras. Om någon bokat bottenvåningen kan annan boka övervåningen samma dag och tid. Behörig bokare ansvarar för att inga dubbelbokningar av samma ytor sker.

Bokningskalender klubbstugan
Historik

Byggnaden nämns i Husförhörslängderna redan 1801 som stat-torp under Ekebyhof. År 1801 bodde två hushåll i byggnaden, år 1803 fanns tre hushåll och från 1813 fyra hushåll. Ursprungligen bestod huset av två bostäder om två rum, kök och kammare i den västra delen och två enkelrum i den östra delen.

Sedan har det bott folk i huset fram till början på 1980-talet. En av de ekeröbor som bott där är Birger Apelblom som brukar åkrarna nedanför klubbstugan. Mälarö SOK fick ett nyttjanderättsavtal på huset den 31/3 1987.

(Vi i Mälarö SOK är mycket glada om ni som vet mer om hur stugan har använts och bebotts under åren hör av er, så att vi kan komplettera denna historik.)

Den gamla byggnaden

När Mälarö SOK fick tillträde till stugan var den i mycket dåligt skick. Taket var täckt med ganska rostig korrugerad plåt och den utvändiga putsen var sprucken och flagnade. Stugan hade en lång korridor från entrédörren genom hela huset i stort sett i öst-västlig riktning. Från korridoren gick det dörrar till tre rum på vardera sidan. I mittrummet på norra sidan, där i dag trappan till övervåningen börjar, låg ett kök med en enkel vedspis. I övriga tre rum i delen mot entrédörren fanns de eldstäder som finns kvar i dag. Den södra korridorväggen fortsatte genom dagens storstuga och det fanns också en vägg som delade av rummet i två mindre rum. Det låg även två eldstäder med en kraftig gemensam skorstensstock i de två västligaste, innersta rummen, av vilka det nuvarande köket är ett.

Planering av ombyggnad

I avtalet med kommunen ingick att Mälarö SOK skulle rusta upp stugan och göra en tillbyggnad med omklädningsrum, dusch och bastu. Kubben utsåg en byggnadskommitté som lade fram olika förslag till framför allt hur tillbyggnaden skulle disponeras. Bl.a. diskuterades om vi skulle utforma den så att den skulle kunna byggas på i framtiden. Detta skrinlades och vi enades till slut om den planlösning som är i dag och sökte byggnadslov för tillbyggnaden och en upprustning av den gamla stugan. Byggnadslovet beviljades den 2/6 1987. Vi hade då redan börjat med att röja upp i det gamla köket som ju skulle bli förbindelseutrymme mellan den gamla och den nya delen.

Tillbyggnad med omklädningsrum, dusch m.m.

Byggnadsarbetena med tillbyggnaden började sedan i augusti och pågick i huvudsak under lördagsförmiddagar under hösten 1987 och våren 1988. Invigning av klubbstugan skedde i samband med serieterrängen i maj 1988 och då var tillbyggnaden med toaletter, omklädningsrum, dusch och bastu klar. Golvet i mellandelen hade bytts ut eftersom varmvattenberedaren skulle stå där. Taket hade även lagts om på den gamla delen och i samband med detta byttes dåliga delar av takstolar och takpanel.

Renovering av den gamla stugan

Arbetet med att rusta upp den gamla byggnaden pågick under hösten 1988, hela 1989 och 1990. Det var mycket som behövde rustas upp. Det var både utvändig och invändig puts på stockväggarna, vilket medfört att vatten som läckt in bakom putsen hade gjort att de nedre stockvarven delvis var ruttna. Golven var mycket ojämna och låg delvis direkt på mark.

All puts både invändigt och utvändigt revs ner. Nya betongplintar runt alla ytterväggar göts etappvis med mellanrum och därefter göts mellanrummen i. Betongen går upp så långt att den helt ersätter de skadade stockarna. Betongen syns inte i dag eftersom denna del är inklädd med panel. Det hela var ett mycket tidsödande arbete.

Den gamla västra skorstensstocken med eldstäder revs liksom också den södra korridorväggen i nuvarande storstugan och väggen mellan de västligaste rummen på södra sidan. Skorstenen var så dålig att den helt dömts ut av sotaren och den låg dessutom i vägen för en rejäl storstuga. Korridorväggen ersattes av en balk i taket som nu är inklädd med panel. Alla golv revs och marken schaktades ned så mycket att nya isolerade golv med rejäl luftning under kunde byggas. Även dessa arbeten tog mycket lång tid. All jord måste grävas fram för hand och bäras ut i hinkar.

När byggnadsarbetena invändigt började bli klara sandblästrades taket och väggarna i den nuvarande storstugan till dagens mycket vackra utseende. Det som i dag ser så genuint ut är fjärran från det ganska sjabbiga utseende rummen hade när arbetet påbörjades.

Putsen utvändigt revs samtidigt med den invändiga putsen. Den ersattes av ny vacker spritputs utanpå tilläggsisolering av mineralull. Vid putsarbetet har den gamla byggnadens exteriör med fönsteromfattningar och inputsade pilastrar vid stockknutarna bevarats. Resultatet har blivit att stugan ser ut som tidigare men mycket vackrare, eftersom den var mycket förfallen även utvändigt.

Ombyggnad av vinden

Eftersom det fanns ett stort vindsutrymme i den gamla byggnaden dök det tidigt upp tankar om att inreda vinden. På hösten 1996 fann Mälarö SOK att tiden var mogen. Ungdomsverksamheten hade börjat växa rejält och vi kände att vi skulle kunna få behov av mer utrymme i stugan. Klubben sökte bygglov och ansökte även om bidrag till ombyggnaden hos Riksidrottsförbundet. Båda beviljades men i villkoren för bidrag från Riksidrottsförbundet ingick att inga byggnadsarbeten fick påbörjas innan bidraget beviljades. Klubben måste också ha minst tio års nyttjanderättsavtal på huset. Eftersom det gamla avtalet skulle löpa ut om några år fick Mälarö SOK ett förlängt avtal med kommunen. Bidraget beviljades i juni 1997 och byggnadsarbetena kom sedan i gång under hösten.

Det var mycket som skulle röjas upp på vinden. Bland annat hade hela vindsbjälklaget som isolering ett ca 30 – 40 cm tjockt lager av jord, torv och koksaska. Det var detta som ibland hade "regnat ner" i rummen under. För att få bort fyllningen anlitades ett företag som sög upp alltihop. Det hade varit direkt hälsovådligt att ta bort detta för hand. Bjälklaget var mycket lutande och riktades upp innan ny isolering lades i. Hela taket isolerades och väggarna och en bit av det lutande taket kläddes med gipsskivor och väv och resterande tak med panel. Två takfönster installerades också. I norra änden mot ingången byggdes ett rejält förråd med en toalett. Det byggdes också en rejäl trappa upp till övervåningen. Trappan är visserligen tillverkad på snickerifafrik, men utformning och montering har Mälarö SOKs medlemmar stått för. I samband med ombyggnaden av vinden installerades även en ventilationsanläggning med till- och frånluft och en värmeväxlare. I omklädningsrummen har det periodvis varit rena lützendimman, så detta var mycket välbehövligt.

Ombyggnaden av vinden står klar hösten 2000 och invigning skedde på höstfesten den 11/11.

Arbetsinsatser

Alla tre etapperna av utbyggnaden av Mälarö SOKs klubbstuga har helt och hållet utförts av klubbens egna medlemmar. Arbetet har mestadels utförts under lördagsförmiddagar när dessa inte kolliderat med tävlingar och annat. Periodvis har det därför varit uppehåll i arbetet, vilket medfört att det ibland dragit ut på tiden. Under den första utbyggnadsetappen med tillbyggnad av omklädningsrum m.m. var det stundtals ett 15-tal personer som var med och jobbade. Andra perioder har det varit betydligt färre och vindsombyggnaden genomfördes i huvudsak av några få eldsjälar.

Alla som varit med kan dock känna stolthet över ett mycket fint arbete som resulterat i en vacker, trivsam och ändamålsenlig klubbstuga.

Karta
 
 
VÅRA SAMARBETEN:
Våra sponsorer:
Våra facebooksidor